نمونه کار ها

پروژه ها

مجموعه وبسایت های پیام نور استان کرمان

پروژه ها

مجموعه وب سایت های شرکت آب فاضلاب استان کرمان

پروژه ها

کتاب «چک و سفته و برات»

نسخه الکترونیکی کتاب بصورت بخشبندی شده به همراه جستجو در مطالب کتاب

پروژه ها

اپ خدمات و اطلاع رسانی دانشجویان و اساتید

اخبار و اطلاعیه ها،ثبت نظرات و پیشنهادات،معرفی رشته و محلها، اطلاعات تماس دانشگاهها و نمایش موقعیت آنها در نقشه گوگل …

پروژه ها

آموزشیار

لغات کتاب، گرامر، اخبار موسسه ، برنامه کلاس ها ، تعریف گروه لغات جدید و …

پروژه ها

کتاب یادداشت هایی برای زندگی بهتر

نسخه الکترونیکی کتاب بصورت بخشبندی شده به همراه جستجو در مطالب کتاب