اخبارتکنولوژی

گوگل و مایکروسافت به مجلس آمریکا رفتند.
اخبار و اطلاعیه ها

جنگ مایکروسافت علیه گوگل در مجلس آمریکا

در روز جمعه هفتهٔ گذشته، یکی از کمیته‌های فرعی مجلس آمریکا با تمرکز بر فعالیت‌های خبری (بازنشر اخبار) گوگل و …