شما در حال مشاهده هستید سامانه مدیریت درخواست ها و انبار دانشگاه پیام نور

سامانه مدیریت درخواست ها و انبار دانشگاه پیام نور

ثبت درخواست ها، روال ایجاد کردن برای هر نوع از درخواست ها، ایجاد انواع سطوح دسترسی،انبارداری،اعتبارات،امین اموال،دارایی هاو…

دیدگاهتان را بنویسید