شما در حال مشاهده هستید سامانه هوشمند استخراج اطلاعات دستگاه های الکترونیکی مطالعات آب

سامانه هوشمند استخراج اطلاعات دستگاه های الکترونیکی مطالعات آب

ثبت هوشمند داده های بارانسنج ، برف سنج، ست های هواشناسی قابلیت آلارم درمواقع ضروری و گزارشات…

دیدگاهتان را بنویسید