پروژه ها

پروژه ها

RMPro

Extend your RMPro software and make it mobile! The RMPro Mobile app is an extension to the RMPro retail software, allowing you to access your live system from a mobile device…

پروژه ها

SMT لاستیک بارز

پنل هوشمند ارسال پیام ها

پروژه ها

سیستم جامع سرویس مدارس

پروژه ها

سامانه هوشمند مدیریت آموزشگاه نوآئین (سَهمان)

سیستم مدیریت آموزشگاه های زبان و فنی خرفه ای

پروژه ها

Print Logger

مانیتورینگ سیلوهای نیروگاه برق مشهد، انواع نمودارهای Live و مقایسه ای نمایش رویدادها

پروژه ها

سامانه مسابقات قرآن

پروژه ها

سامانه یکپارچه موسسات قرآنی(بشارت)

سیستم مدیریت آموزشگاهی تحت ویندوز

پروژه ها

سیستم آزمایشگاه کنترل کیفی X-Ray

مانیتورینگ سیلوهای سیمان،بررسی وضعیت سیمان

پروژه ها

سیستم بایگانی پرونده ها

ثبت پرونده ها و ایجاد شناسنامه،اسکن پرونده ها،جستجوی پیشرفته

پروژه ها

سیستم حقوق و دستمزد

تعریف پارامترهای حقوق، تعریف فرمول محاسبه حقوق ثبت پرسنل، تعریف سال مالی و ماه کاری، ثبت و ویرایش حقوق طراحی …