پروژه ها

RMPro_allMobile
پروژه ها

RMPro

Extend your RMPro software and make it mobile! The RMPro Mobile app is an extension to the RMPro retail software, allowing you to access your live system from a mobile device…

پروژه ها

کتاب «چک و سفته و برات»

نسخه الکترونیکی کتاب بصورت بخشبندی شده به همراه جستجو در مطالب کتاب

پروژه ها

مجموعه وب سایت های شرکت آب فاضلاب استان کرمان

پروژه ها

مجموعه وبسایت های پیام نور استان کرمان

پروژه ها

سیستم ثبت مطالعات چاه ها

ثبت اطلاعات چاهها،بایگان یپرونده ها،ثبت گزارش بازدیدچاها، قابلیت دریافت فایل اکسل و خروجی اکسل، گزارش ساز و…

پروژه ها

SMT لاستیک بارز

پنل هوشمند ارسال پیام ها

پروژه ها

سیستم جامع سرویس مدارس

پروژه ها

سامانه هوشمند مدیریت آموزشگاه نوآئین (سَهمان)

سیستم مدیریت آموزشگاه های زبان و فنی خرفه ای

پروژه ها

Print Logger

مانیتورینگ سیلوهای نیروگاه برق مشهد، انواع نمودارهای Live و مقایسه ای نمایش رویدادها

پروژه ها

سامانه مسابقات قرآن