پروژه ها

RMPro

Extend your RMPro software and make it mobile! The RMPro Mobile app is an extension to the RMPro retail software, allowing you to access your live system from a mobile device…

سامانه مسابقات قرآن

کتاب «چک و سفته و برات»

نسخه الکترونیکی کتاب بصورت بخشبندی شده به همراه جستجو در مطالب کتاب

سامانه یکپارچه موسسات قرآنی(بشارت)

سیستم مدیریت آموزشگاهی تحت ویندوز

سیستم آزمایشگاه کنترل کیفی X-Ray

مانیتورینگ سیلوهای سیمان،بررسی وضعیت سیمان

سیستم بایگانی پرونده ها

ثبت پرونده ها و ایجاد شناسنامه،اسکن پرونده ها،جستجوی پیشرفته

مجموعه وب سایت های شرکت آب فاضلاب استان کرمان

سیستم حقوق و دستمزد

تعریف پارامترهای حقوق، تعریف فرمول محاسبه حقوق ثبت پرسنل، تعریف سال مالی و ماه کاری، ثبت و ویرایش حقوق طراحی …

مجموعه وبسایت های پیام نور استان کرمان

سیستم ارزیابی مدیران بنیاد شهید تهران

ارزیابی مدیران بر اساس تست های استاندارد جهانی

بستن منو
بستن پنل