نمونه کار ها

پروژه ها

سامانه مسابقات قرآن

پروژه ها

Print Logger

مانیتورینگ سیلوهای نیروگاه برق مشهد، انواع نمودارهای Live و مقایسه ای نمایش رویدادها

پروژه ها

سامانه هوشمند مدیریت آموزشگاه نوآئین (سَهمان)

سیستم مدیریت آموزشگاه های زبان و فنی خرفه ای

پروژه ها

سیستم جامع سرویس مدارس

پروژه ها

SMT لاستیک بارز

پنل هوشمند ارسال پیام ها

پروژه ها

سیستم ثبت مطالعات چاه ها

ثبت اطلاعات چاهها،بایگان یپرونده ها،ثبت گزارش بازدیدچاها، قابلیت دریافت فایل اکسل و خروجی اکسل، گزارش ساز و…